COVID-19 VAKSİNİN İNKİŞAFI, TƏKLİFİ VƏ İSTİFADƏSİ ÜZRƏ ƏSAS

2021-01-13

Bu qısa hesabat seriyası COVID-19 peyvəndinin hazırlanması, bölgüsü və ABŞ-da yerləşdirilməsi və dünya miqyasında işıqlandıracaq. Mövzular Covid-19 aşılarının təhlükəsizliyinin və effektivliyinin təmin edilməsi, aşı bölgüsü prinsipləri, Covid-19 aşılarının yerləşdirilməsi və çatdırılması strategiyaları, aşılara olan inam və tələb və Covid-19 aşılarının iqtisadiyyatıdır.